SSOV učesnik seminara Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta

Jedna od osnovnih delatnosti Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta je organizacija stručnih seminara u cilju edukacije mnogih činioca u sistema sporta.

10 dec 2018 0 comment

Kao društveno odgovorna ustanova koja brine o zdravlju sportista svih uzrasta i nivoa učešća u sportu, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, a u saradnji sa Medicinskim fakultetom (Katedra za sportsku medicinu i katedra za farmakologiju) i Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja UNS-a, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć “Novi Sad” i Domom zdravlja "Novi Sad", 7. i 8. decembra 2018. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju organizovao je stručni seminar pod nazivom "Medicina u službi sporta".

Na seminaru se pored predavanja u vezi medicine i sporta održalo i stručno savetovanje pod nazivom “Inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom u sportu”.