folder Zakoni i pravilnici

pdf Novi Zakon o sportu ( pdf, 746 KB )
pdf Zakon o sportu ( pdf, 366 KB )
pdf Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju ( pdf, 145 KB )
pdf Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova ( pdf, 31 KB )
pdf Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji ( pdf, 36 KB )
pdf Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ( pdf, 1.03 MB )
pdf Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti ( pdf, 74 KB )
pdf Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima ( pdf, 105 KB )
pdf Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista ( pdf, 708 KB )
pdf Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera ( pdf, 75 KB )
pdf Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima ( pdf, 935 KB )
pdf Pravilnik o merilima i postupku za utvrđivanje svojstva lica koje se samostalno bavi sportskim aktivnostima i delatnostima kao jedinim ili osnovnim zanimanjem ( pdf, 139 KB )
pdf Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja ( pdf, 96 KB )
pdf Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka ( pdf, 27 KB )
pdf Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka ( pdf, 43 KB )
pdf Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu ( pdf, 117 KB )
pdf Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta ( pdf, 434 KB )
pdf Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta ( pdf, 96 KB )
pdf Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta ( pdf, 119 KB )
pdf Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ( pdf, 121 KB )
pdf Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ( pdf, 1.14 MB )
pdf Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima ( pdf, 252 KB )
pdf Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora ( pdf, 204 KB )
pdf Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama ( pdf, 68 KB )