Razvoj fizičke kulture i sporta u Opštini Vrbas ima dugu tradiciju. Osnovna karakteristika razvoja je masovnost. Veliki broj učenika, radnika i aktivnih sportista je uključen u različite sportske aktivnosti.


OBJEKTI

Najkvalitetniji sportski objekat u Opštini Vrbas je Centar za fizičku kulturu:
To je moderna građevina sa raznovrsnim sadržajima koji omogućavaju vrhunske uslove za pripremu i takmičenje sportista, rekreativaca i drugih korisnika. Centar se prostire na površini preko 42,000 m/2 otvorenog prostora, odnosno 8,500 m/2 zatvorenog prostora. Na tim površinama locirano je i uređeno 14 otvorenih i isto toliko zatvorenih sportskih sadržaja sa pratećim objektima.

Hala CFK Vrbas
Hala CFK Vrbas

Sportski sadržaji centra su:

 • Velika dvorana sa 3000 sedišta
 • Mala dvorana (za treninge)
 • Četvorostazna automatska kuglana
 • Trim kabinet
 • Zatvoreni zimski bazen 25x8m
 • Sauna
 • Automatsko strelište za vazdušnu pušku sa 18 mesta
 • Sala za stoni tenis
 • Fitnes centar
 • Tri otvorena bazena
 • Sala za sastanke
 • 2 otvorena rukometna terena
 • 2 otvorena košarkaška terena
 • 2 otvorena odbojkaška terena
 • Travnati teren sa atletskom stazom
 • 4 tenis terena
 • Tereni za mini-golf

Izgrađen je Hotel CFK, u sklopu Centra radi ekskluzivan restoran sa kuhinjom.

U gradu postoje dva fudbalska igrališta sa 4 pomoćna terena
U mestima opštine postoje fudbalska igrališta i otvoreni tereni za rukomet i košarku.
Od 11 škola u opštini Vrbas, 6 imaju solidne školske sale, 3 imaju loše sale, 2 nemaju salu za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.
U gradu pri školama postoje otvoreni tereni za rukomet i košarku.