SSOV na seminaru Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu

Seminar "Put ka Olimpijskim igrama 2024/2028"

20 nov 2017 0 comment

Ozbiljan i sveobuhvatani pristup najvažnijim projektima u sferi vrhunskog sporta osnovni su preduslov ostvarivanju krajnjih ciljeva. Učešće što većeg broja sportista na Olimpijskim igrama i osvajanje mnoštva medalja svakoj zemlji predstavlja prioritet. Da se na vreme pristupi problemu i na što profesionalniji način krene u realizaciju projekta odlučili su se Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta u Centru za privredno - tehnološki razvoj "Ceptor" na Andrevlju, koji su 17. i 18. novembra organizovali seminar pod nazivom "Put ka Olimpijskim igrama 2024/2028".

Seminar je organizovan za predstavnike lokalnih samouprava zaduženih za sport sa teritorije APV i predstavnike pokrajinskih granskih i teritorijalnih sportskih saveza, kako bi zajedničkim snagama došli do željenih rezultata.

U narednom periodu će se nastaviti sa organizacijom sličnih skupova i za druge činioce sporta u našoj državi.