Poziv za sednicu Skupštine SSOV

ПОЗИВ ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА СПОРТОВА ОПШТИНЕ ВРБАС

30 okt 2017 0 comment

На основу члана 35. став 7. и члана 46. тачка 1. Сатута Савеза спортова општине Врбас, Преседник Савеза спортова општине Врбас, сазива:

РЕДОВНУ ИЗБОРНУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САВЕЗА СПОРТОВА ОПШТИНЕ ВРБАС

Која ће се одржати у понедељак, 20.11.2017. године, у Анекс сали Центра за физичку културу „Драго Јововић“, Врбас, Панонска 2, са почетком у 13:00 часова.

За поменуту седницу предложен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. Избор радних тела
  *Верификациона комисија – 3 члана
  *Радно председништво – 3 члана
  *Записничар
  *Оверивачи записника - два
 2. Усвајање записника са претходне ванредне седнице Скупштине Савеза спортова општине Врбас,
 3. Разрешење Председника Скупштине и УО ССОВ
 4. Разрешење чланова Управног одбора Савеза спортова општине Врбас,
 5. Разрешење Председника и чланова Надзорног одбора Савеза спортова општине Врбас,
 6. Избор Председника Скупштине,
 7. Избор Председника УО Савеза спортова општине Врбас,
 8. Избор чланова Управног одбора Савеза спортова општине Врбас,
 9. Избор Председника и чланова Надзорног одбора Савеза спортова општине Врбас,
 10. Доношење одлуке о разрешењу лица овлашћеног за заступање и представљање Савеза спортова општине Врбас,
 11. Доношење одлуке о именовању лица овлашћеног за заступање и представљање Савеза спортова општине Врбас,
 12. Доношење одлуке о именовању лица овлашћеног за подношење пријаве о промени података АПР-у и осталим потребним институцијама.
 13. Питања и предлози

Председник ССОВ
Ковачевић Јован с.р.