OBAVEŠTENjE - pravdanje namenski dobijenih sredstva

Obaveštavaju se svi sportski kolektivi sa teritorije Opštine Vrbas, korisnici Budžeta za sport Opštine Vrbas, da su u obavezi da opravdaju namenski dobijena sredstva iz Budžeta za sport za 2016. godinu, pre nego li apliciraju na konkurs za rapodelu sredstava iz Budžeta za sport za 2017. godinu.

12 dec 2016 0 comment

Podsetićemo da je lice koje je određeno za pravdanje namenski utrošenog novca Budžeta za sport ispred Društvenih delatnosti Opštine Vrbas, g-din Mario Mažar, kancelarija br. 7, 2. sprat zgrade Opštine Vrbas, Maršala Tita 89, 021/795-40-34.

U Vrbasu:  12.12.2016.
Predsednik UO SSOV
Kovačević Jovan