ПОЗИВ ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА СПОРТОВА ОПШТИНЕ ВРБАС

27 okt 2021 0 comment

На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1. тачка 1. Сатута Савеза спортова општине Врбас, Преседник Савеза спортова општине Врбас, сазива:

РЕДОВНУ ИЗБОРНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА СПОРТОВА ОПШТИНЕ ВРБАС

Која ће се одржати у понедељак, 01.11.2021. године, са почетком у 8:00 часова.

За поменуту седницу предложен је следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Избор радних тела
  *Верификациона комисија – 3 члана
  *Записничар
  *Оверивачи записника - два
 1. Избор Председника Скупштине,
 2. Избор Председника УО Савеза спортова општине Врбас,
 3. Избор чланова Управног одбора Савеза спортова општине Врбас,
 4. Избор Генералног секретара Савеза спортова Општине Врбас,
 5. Избор Председника и чланова Надзорног одбора Савеза спортова општине Врбас,
 6. Доношење одлуке о разрешењу лица овлашћеног за заступање и представљање Савеза спортова Општине Врбас,
 7. Доношење одлуке о именовању лица овлашћеног за заступање и представљање Савеза спортова Општине Врбас,
 8. Доношење одлуке о именовању лица овлашћеног за подношење пријаве о промени података АПР-у и осталим потребним институцијама.
 9. Питања и предлози

 

Председник ССОВ
Ковачевић Јован с.р.